חוברת הדרכה

Price: US$35.00
חוברת ההדרכה עוזר למחנכים ולמדריכים להשתמש בתוכנית הלימוד של רמה 1 בעבודה קבוצתית עם ילדים. החוברת כוללת מדריך מלא לתוכנית הלימוד על כל תריסר שיעוריה, וכן עוד כלי למידה כמו שאלות נוספות לדיון, טיפים למורה, פעילויות וקריאה מומלצת להעמקת חוויית הלימוד.
$35.00